InfectoGnostics-Geschäftsstelle: Jens Hellwage, Anne-Kathrin Dietel, Christin Weber, Christian Döring (von links)
InfectoGnostics-Geschäftsstelle: Jens Hellwage, Anne-Kathrin Dietel, Christin Weber, Christian Döring (von links)

Geschäftsstelle

InfectoGnostics Forschungscampus Jena e. V.
Zentrum für Angewandte Forschung
Philosophenweg 7
07743 Jena

Dr. Jens Hellwage
Telefon: +49 3641 948 309
jens.hellwage@infectognostics.de

Christin Weber, M. A.
Telefon: +49 3641 948 303
christin.weber@infectognostics.de

Dr. Anne-Kathrin Dietel
Telefon: +49 3641 948 310
anne-kathrin.dietel@infectognostics.de

Presse

Christian Döring
Telefon: +49 3641 948 391
christian.doering@infectognostics.de